Köpa nyckeltagg

 

För att köpa nyckeltagg till klubbstugan mailar ni till nycklar@gwc.se. Nycklarna kostar 200kr och är en engångsavgift.

Betalas in på postgiro 32 88 87-5 eller swish 123 637 79 31

Nycklar avaktiveras vid utebliven medlemsavgift.