Vindsurfa i Fiskebäck

Vattnen utanför Fiskebäck bjuder på stora ytor och fungerar i många vindriktningar och vindstyrkor. Dock är det några saker som är bra att tänka på. 

Det finns en hel del grund – de flesta i närheten av riggdäcket kan du se på sjökort GRUND OCH STENAR längre ner.

Det finns också en översikt över hela området 

När man väl börjat lära sig vattnen utanför Fiskebäck inser man fördelarna med att det är så öppet och lättillgängligt med bil och cykel – det går även buss ända ut till hamnen.

Det finns en farled som går ut/in i hamnen, viktigt att notera att det råder vindsurfingförbud från du yttre skären och inåt i denna farled (se: GRUND OCH STENAR

Längre ut finns andra farleder som trafikeras av många färjor och annan andra större fartyg. Håll god utkik åt alla håll – inte minst efter snabba motorbåtar då dessa ganska ofta har dålig uppsikt. (se: ÖVERSIKT FISKEBÄCK)

Segling:
Antingen riggar man på riggdäcket och går ut bland stenarna eller också går man i 50m längre söderut där det finns en miniatyrstrand – ”shitbay”. Man kan segla mellan de flesta av småöarna men det bästa är att fråga någon som har vindsurfat mycket i Fiskebäck.